Hjem Analysesenteret

Analysesenteret

Kontakt Analysesenteret

Se kart

Våre analyser

Vi tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Oversikt over våre analyser finner du på Trondheim kommune sin virksomhet LabTjenester.no 

Analyser og instrumenter

Mikrobiologiske analyser

Det benyttes et bredt spekter av metoder innenfor tradisjonelle dyrkningsteknikker, immunologiske teknikker (EIA, ELISA) og genteknologiske teknikker (PCR).

Kjemiske analyser

Det benyttes et bredt utvalg og metoder blant annet ione- og væskekromatografi, ICP-MS (induktivkoblet plasma massespektrometri), GC-MS (gasskromatografi masse spektrometri) og GC-FID (gasskromatografi flammeionisasjons deteksjon).

Sensorisk analyse

Vi tilbyr sensorisk analyse av drikkevann. Sensorisk analyse er en unik analysemetode med mennesket som analyseinstrument; lukt og smak undersøkes av trente dommere.

Bestill analyse

Ved bestilling av analyser er det to alternativ, et for enheter i Trondheim kommune og et for alle andre.

Bestillingsskjema/følgeskjema for enheter i Trondheim kommune - Intranett

Bestillingsskjema/følgeskjema for alle andre - LabTjenester

 

LabTjenester AS er eid av Trondheim kommune. Kontaktinformasjon, levering av prøver med mer, se LabTjenester.no eller ta kontakt pr telefon 72 54 10 30.

Innlogging kundeportal

Logg inn og sjekk dine resultater

Kom på besøk

Vi har ofte besøk av skoleklasser, bedrifter og studenter som ønsker omvisning på kjemisk og mikrobiologisk avdeling.

Vi synes det er veldig hyggelig med besøk og tar gjerne i mot flere. Ta kontakt og avtal tidspunkt for besøk. Vi ses!

Telefon: 72 54 10 30

E-post: analysesenteret.postmottak@trondheim.kommune.no

Test ditt drikkevann

Har du egen brønn eller vannkilde?

Sjekk vannkvaliteten, bestill analyser via Trondheim kommune sin virksomhet LabTjenester.no

Bilde av bygget vårtVelkommen til Analysesenteret. Laboratoriet til Trondheim kommune. Vi analyserer prøver av vann, mat, miljø og luft.På mikrobiologisk laboratorium analyserer vi et bredt spekter av bakterier, blant annet salmonella, listeria, vibrio og campylobacter.Analyse av metaller på ICP-MSAnalyse av PAH (Polyaromatiske hydrokarboner). Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. PAH dannes ved all ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Vedfyring og aluminiumsindustrien er de største kildene til utslipp av PAH.Analyse av aerobe mikroorganismer, E.coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Stafylococcus på TEMPO. Raske svar og ingen verifisering.Analyse av koliforme bakterer og E.coli i vann etter colilert metoden, en av fordelene er raske svar (svar etter 18 timer)Vi tilbyr akkreditert analyse av konsveringsmidlene sorbinsyre og benzosyre. Vi kan analysere saft, syltetøy, brød, lefser, geleer med mer.

Beredskap

Vi tilbyr analyseberedskap i tilfelle akutte situasjoner oppstår et sted i verdikjeden. Med over 20 ansatte har vi god kapasitet i beredskapssituasjoner. Enkelte analyser kan vi kjøre på flere metodikker/instrumenter noe som gir veldig god kapasitet. For eksempel Legionella kan vi analysere på PCR og dyrkning.

 Beredskap ved atomhendelse

Vi er ett av 6 beredskaps laboratorier i Norge for måling av radioaktivitet ved en atomhendelse.

21. desember 2015 ble det nye laboratorienettverket for lokal radioaktivitetskontroll (LORAKON) åpnet der vi er at av laboratoriene som skal være en del av den nasjonale beredskapen ved atomhendelser.

Kvalitetssikring

Vi er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og har over 100 akkrediterte analyser i sortimentet.

Akkrediteringen gjelder:

 • Kjemisk analyse
 • Mikrobiologisk analyse
 • Ioniserende stråling og radioaktivitet
 • Molekylærbiologi
 • Prøvetaking

Oversikt over alle våre akkrediterte analyser på Norsk akkreditering sin nettside akkreditert.no søk etter TEST 028.

Hva betyr det å være akkreditert?

Akkrediteringen stiller krav til blant annet:

 • Kompetansenivå
 • Utstyr
 • Arbeidsprosedyrer
 • Dokumentasjon
 • Lokaliteter
 • Kvalitetssystem
 • Uavhengighet og integritet

Akkreditering forplikter oss til å utføre analysene slik at det er sporbarhet til internasjonalt godkjente standarder.

Vi overvåker analysekvaliteten gjennom:

 • Dokumentasjon av interne kontroller
 • Sammenlignende laboratorieprøving (ringtester)
 • Interne og eksterne revisjoner
 • Avviksbehandling

Kontakt oss for oversikt over akkrediterte analyser med informasjon om:

 • Hvilke måleusikkerheter som er knyttet til analyseresultatene
 • Måleområder
 • Hvilke måleprinsipper som ligger til grunn for de enkelte analyser
 • Hvilke standarder som det arbeides etter

Om oss

Analysesenteret

Trondheim kommune sine verdier

Åpen, kompetent og modig.

Analysesenterets tilleggsverdier

Hjelpsom

 • Dine utfordringer er vårt fokus
 • Sammen finner vi de beste løsninger for deg
 • Vi tilpasser oss dine behov

Engasjert

 • Hos oss er du alltid velkommen 

Pålitelig

 • Vi leverer det vi lover
 • Dine oppdrag blir behandlet profesjonelt og konfidensielt av oss

Kundeløfte

 • Sikre analyser og gode råd. Vi lover å være rask på lab’en

Våre tjenester

 • Laboratorieanalyser og rådgivning
 • Kundene får god mottakelse og faglig bistand som bidrar til løsning
 • Tjenesten kvalitetssikres etter NS-EN ISO/IEC 17025

Åpningstid

 • Mandag-fredag, kl 08.00-15.30
 • Ubetjent prøvemottak etter avtale

Responstid

 • E-post: 1 - 2 virkedager (eller så raskt det lar seg gjøre)
 • Telefon: Alltid i våre åpningstider
 • Analyseresultater: 1 - 10 dager

Forventning til kunden

 • For faste kunder forventes innlevering av prøver i henhold til plan
 • Ønskelig at kunden har innhentet faglig informasjon fra vår nettside og eventuelt brosjyrer
 • Ønskelig med mest mulig kunnskap om sitt behov

Kundeklager og rutiner

 • Kundeklager er en mulighet for forbedring og fornøyde kunder
 • Ansatte registerer kundeklager
 • Kundeklager håndteres i vårt avvikssystem

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Analysesenteret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Våre åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Sist oppdatert: 12.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?