Sak Frist
Fredlybekken, øvre del mellom Utleirvegen og Klæbuveien, detaljregulering. 12. oktober 2015
Byneset kirkegård, del av gnr/bnr 239/1 og 238/1 m.fl, detaljregulering. Foreløpig materiale til grunneiermøte 1.september 18. oktober 2015

Nyheter og kunngjøringer