Sak Frist
Kommuneplanmelding om byutvikling (grønn strek) 30. mai 2015
Mauritz Hansens gate 4, detaljregulering 30. mai 2015
E6 Jaktøyen - Storler, detaljregulering. 13. juni 2015
Del av Øvre Iladalen, detaljregulering 20. juni 2015
Skjøla pukkverk, gnr/bnr 309/1, detaljregulering 27. juni 2015
Søndre Reppe, gnr/bnr 29/4, detaljregulering 27. juni 2015
Øvre Rotvoll, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 1. juli 2015
Overvik, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 1. juli 2015

Nyheter og kunngjøringer