Sak Frist
Kongens gate 97, detaljregulering 2. mai 2015
Øvre Solberg, gnr/bnr 179/1 m.fl., detaljregulering 2. mai 2015
Kjøpmannsgata 36 og 38, detaljregulering 2. mai 2015
Osloveien 132, detaljregulering 2. mai 2015
Lade Alle 71, detaljregulering 2. mai 2015
Område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., detaljregulering 9. mai 2015
Kommuneplanmelding om byutvikling (grønn strek) 30. mai 2015
Mauritz Hansens gate 4, detaljregulering 30. mai 2015

Nyheter og kunngjøringer