Sak Frist
Nordre Hallsetveg 103 og 105, detaljregulering 15. oktober 2016
Solberg og Røran, del av gnr/bnr 180/1, 2 og 181/1, 2, detaljregulering 15. oktober 2016
Hårstad Mindes veg, gnr/bnr 324/177, 324/5 og 325/220, detaljregulering 22. oktober 2016
Krysset Tungasletta, ramper til/fra E6, detaljregulering 29. oktober 2016
Tomset, B3, detaljregulering 12. november 2016

Nyheter og kunngjøringer