Sak Frist
Prinsens gate 22 B, detaljregulering 1. august 2015
Parallellen 16, Sjetne skole, detaljregulering 22. august 2015
Østmarkveien 15, Østmarka sykehus, detaljregulering 29. august 2015
Hallsteingård, detaljregulering 29. august 2015
Jakobslivegen 63, detaljregulering 29. august 2015
Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen, begrenset høring 30. august 2015

Nyheter og kunngjøringer