Sak Frist
Steintrøvegen, del av gnr/bnr 80/151 og 80/164, detaljregulering 3. oktober 2015
Lia - Leiråsen - Sæteråsen, detaljregulering av skiløype og turvei 3. oktober 2015
Fossegrenda 23, detaljregulering av helse og velferdssenter 3. oktober 2015
Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering 10. oktober 2015

Nyheter og kunngjøringer