Sak Frist
Trollafjæra, Nedre Trolla, del av gnr/bnr 420/1 m.fl., detaljregulering 10. oktober 2015
Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, detaljregulering 17. oktober 2015
Bromstadekra 70, gnr/bnr 13/267 m.fl., detaljregulering 24. oktober 2015
Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg 24. oktober 2015
Saupstadringen 13, Heimdal videregående skole, detaljregulering 7. november 2015
Sandbakkvegen 2 og 4, detaljregulering 7. november 2015
Idrettsveien 1 og 3, detaljregulering 7. november 2015
Granåsen skisenter, områdeplan 7. november 2015

Nyheter og kunngjøringer