Sak Frist
Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering 14. mai 2016
Ingeborg Aas veg 4, detaljregulering 21. mai 2016
Vinterledbakken 2 og 7, del av Kolsås gnr/bnr 187/1, detaljregulering 4. juni 2016

Nyheter og kunngjøringer