Sak Frist
Anton Bergs veg 56 A og B, gnr/bnr 194/406 m.fl., detaljregulering 21. januar 2017
Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen, detaljregulering 4. februar 2017
Flatåsen lokalsentersenterområde, planprogram med prinsipplan 4. februar 2017
Bryns vei 7, detaljregulering 4. februar 2017
Øvre Bratsberg, del av 119/5, detaljregulering 14. februar 2017
Lagerbru over Landbruksvegen, gnr/bnr 15/27, 4/46 og 4/103, detaljregulering 4. mars 2017

Nyheter og kunngjøringer