Sak Frist
Kjøpmannsgata, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og DIVE-analyse 3. september 2016
Turistveien 50B, detaljregulering 3. september 2016
Tiller-Ringen 58, detaljregulering 3. september 2016
Gnr/bnr 194/529 og del av gnr/bnr 194/374, Flatåsen idrettshall, detaljregulering 24. september 2016

Nyheter og kunngjøringer