Sak Frist
Hans Finnes gate fra Persaunvegen til Bakkaunvegen, detaljregulering fortau 28. november 2015
Ladehammerveien 45, Nye Lade skole, detaljregulering 12. desember 2015
Fv 704 Røddekrysset - Tanem, detaljregulering 12. desember 2015
Innherredsveien 103, detaljregulering 29. desember 2015
Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering 29. desember 2015
Alfred Trønsdals veg 2, detaljregulering 9. januar 2016

Nyheter og kunngjøringer