Sak Frist
Wincklers veg, del av gnr/bnr 197/8 m.fl, detaljregulering, begrenset høring 22. februar 2016
E6 Ranheim - Værnes, detaljregulering delstrekning Reppekrysset – Væretunnelen 27. februar 2016
Byåsveien 162, detaljregulering 12. mars 2016
Byneset kirkegård, del av gnr/bnr 239/1 og 238/1 m.fl., detaljregulering 12. mars 2016

Nyheter og kunngjøringer