Sak Frist
Lagerbru over Landbruksvegen, gnr/bnr 15/27, 4/46 og 4/103, detaljregulering 4. mars 2017
Strandveien 75, Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering 18. mars 2017
Leistadvegen 1, detaljregulering 18. mars 2017
Loholt alle 2, detaljregulering 18. mars 2017
Lagmann Lindboes vei 24, detaljregulering 18. mars 2017
Magnus Den Godes gate 22, detaljregulering 25. mars 2017

Nyheter og kunngjøringer