Sak Frist
Nyhavna, kommunedelplan, k20110005 13. mars 2015
Peder Myhres veg 2, Ranheim senterområde, detaljregulering 21. mars 2015
Ranheimsvegen 9, detaljregulering 7. april 2015
Kongens gate 43, detaljregulering 11. april 2015
Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering 18. april 2015

Nyheter og kunngjøringer