Sak Frist
Vestre Ranheim, gnr/bnr 23/309, 23/850, 23/935 m.fl., detaljregulering 3. juni 2017
Sjetnan Nedre del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering 24. juni 2017
Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering 1. juli 2017
Johan Falkbergets vei, del av gnr/bnr 425/355, detaljregulering 10. juli 2017
Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering 10. juli 2017

Nyheter og kunngjøringer