Sak Frist
Hårstad Mindes veg, gnr/bnr 324/177, 324/5 og 325/220, detaljregulering 22. oktober 2016
Krysset Tungasletta, ramper til/fra E6, detaljregulering 29. oktober 2016
Tomset, B3, detaljregulering 12. november 2016
Grilstadfjæra felt B3 og N7, detaljregulering 19. november 2016
Harald Hårfagres gate og Håkon Magnussons gate, gnr/bnr 414/389 og 413/127 m.fl., detaljregulering 3. desember 2016

Nyheter og kunngjøringer