Sak Frist
Humlehaugvegen 21, gnr/bnr 24/143, detaljregulering 6. mai 2017
Blakli, gnr/bnr 83/8, nytt helse og velferdssenter, detaljregulering 6. mai 2017
Lillerydningen 2, detaljregulering 20. mai 2017
Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering 20. mai 2017
Vestre Ranheim, gnr/bnr 23/309, 23/850, 23/935 m.fl., detaljregulering 3. juni 2017

Nyheter og kunngjøringer