Sak Frist
Aasta Hansteens veg 17, del av gnr/bnr 57/225, detaljregulering 17. desember 2016
Øvre Bratsberg, del av 119/5, detaljregulering 27. desember 2016
Anton Bergs veg 56 A og B, gnr/bnr 194/406 m.fl., detaljregulering 14. januar 2017

Nyheter og kunngjøringer