Sak Frist
Nedre Flatåsveg, gnr/bnr 194/1, 194/100, 190/63 m.fl., detaljregulering 25. juli 2015
Områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen, sluttbehandling 30. juli 2015
Prinsens gate 22 B, detaljregulering 1. august 2015

Nyheter og kunngjøringer