Sak Frist
Marie Michelets veg, gnr/bnr 12/243, 244 og 245, detaljregulering 25. november 2017
Lade allé 73, detaljregulering, offentlig ettersyn og varsling av utvidet planområde 2. desember 2017
Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering 2. desember 2017
Haakon VII's gate 14, detaljregulering 2. desember 2017
Okstadvegen 6 og Turistveien 19c, detaljregulering 16. desember 2017

Nyheter og kunngjøringer