Sak Frist
Vinterledbakken 2 og 7, del av Kolsås gnr/bnr 187/1, detaljregulering 4. juni 2016
Ludvig Musts veg 12, detaljregulering 25. juni 2016
Vikåsen vanntunnel med adkomst, del av gnr/bnr 23/5, 19/3, 19/6 m.fl., detaljregulering 25. juni 2016
Overvik, områderegulering 25. juni 2016

Nyheter og kunngjøringer