Sak Frist
Væresstranda bru, gnr/bnr 26/26 m.fl., detaljregulering 7. oktober 2017
Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., detaljregulering innfartsparkering 7. oktober 2017
Vestre Utleira, gnr/bnr 85/3, 90/186 m.fl., detaljregulering 28. oktober 2017
Flatås Nordre, del av gnr/bnr 189/1, detaljregulering 28. oktober 2017

Nyheter og kunngjøringer