Sak Frist
Del av Nidarø, detaljregulering 13. august 2016
Lade idrettsanlegg, detaljregulering 13. august 2016
Industriveien 1, detaljregulering 15. august 2016
Være Østre, del av gnr/bnr 27/2, detaljregulering 15. august 2016
Egganvegen 1 og 3, detaljregulering 27. august 2016
Vegamot, gnr/bnr 53/11, 222, 230 m.fl., detaljregulering 27. august 2016
Turistveien 50B, detaljregulering 3. september 2016
Tiller-Ringen 58, detaljregulering 3. september 2016
Kjøpmannsgata, områdeplan, igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og DIVE-analyse 3. september 2016

Nyheter og kunngjøringer