Sak Frist
Anne Ekrens veg og Hans Michelsens veg, gnr/bnr 198/5 m.fl., detaljregulering 26. august 2017
Harald Hårfagres gate 8, detaljregulering 26. august 2017
Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731, detaljregulering 26. august 2017
Kattemskogen, gnr/bnr 198/2, 198/3, 198/75 m.fl., detaljregulering 26. august 2017
Lillebyområde B4, gnr/bnr 415/51, 415/52, 415/54 m.fl., detaljregulering 26. august 2017

Nyheter og kunngjøringer