Byens innbyggere skal ha rene bekker, elver og ren fjord.

Derfor renser Ladehammeren og Høvringen renseanlegg avløpsvann slik at utslipp til fjorden ikke forringer vannkvaliteten. Resultat av rensingen skal tilfredsstille myndighetenes krav og bestemmelser.

Brosjyre AvløpssystemPå denne siden finner du informasjon om:

Se vår brosjyre om Avløpssystemet i Trondheim
kommune.

Se våre brosjyrer på mange språk om Fett tetter rørene våre

9veiogvann Vann og avløp