Permisjon og oppsigelse

Permisjon fra barnehageplassen

  • Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.
  • Søknad om permisjon sendes til barnehagen innen den første i måneden, og minst en måned før permisjonen skal gjelde.
  • Søknadsskjema finnes her, leveres i barnehagen
  • Søknad om permisjon kan innvilges med betalingsfritak kun dersom plassen kan benyttes av et annet barn i permisjonstiden.

Oppsigelse av plass i kommunale barnehager

(Private barnehager kan ha andre regler. Se barnehagevedtektene for den enkelte barnehage)

  • Oppsigelse av plass skjer via ID-porten.
  • Oppsigelsestiden er en måned fra den første eller den femtende i måneden.
  • Kontingent/kost betales ut oppsigelsestiden.
  • Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Kommunen kan også gi oppsigelse med en måneds varsel fra den første eller den femtende i måneden. Oppsigelse kan gis dersom styrer erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldre i søknaden, ved manglende foreldrebetaling, eller ved stort ulegitimert fravær og ved flytting ut av kommunen.

 

1barnogskole Barnehage