Kart over naturmangfold i Trondheim

På denne sida finner du en oversikt over alle kartlag i Trondheim kommunens temakart "Biomangfold og naturdata".

Kartet viser de viktigste stedfestede naturdata for Trondheim. Det skal bidra til å ivareta truede, sårbare arter og viktige naturområder. Kartet er et støtteverktøy for saksbehandlere og konsulenter i plan- og byggesaker. Kartverktøyet gir også god informasjon til naturinteresserte personer i Trondheim.

Lenke til kartet og tegnforklaring

Kartet ligger på kommunens kartvertøy. Velg temakart "biomangfold og naturverdier".

Last ned kartets tegnforklaringer (pdf 112 kB).

Kartets temalag

Kartet inneholder følgende temalag:

Kontakt

Ta kontakt med avdeling Landbruk og Naturforvaltning i kommunens Miljøenhet, hvis du har spørsmål om inneholder av kartet og hvordan det kan tas hensyn til naturverdier.

Spørsmål om kartverktøyet rettes til Kart- og oppmålingskontoret .

5miljo Natur