Skolebygninger i Trondheim

Kulturhistorisk oversikt

Trondheim kommunes skoleanlegg- forside: Bispehaugen skole

Trondheim kommunes skolebygninger representerer store kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.

De eldste bygningene som fortsatt er i bruk som skoler, er godt over 100 år. Enda eldre skolebygninger har fått nye funksjoner, men tilhører fortsatt skolehistorien.

Estetisk og arkitekturhistorisk er et vidt spekter representert - fra den fådelte bygdeskolen til det senmodernistiske idealet om skolen som et bymiljø med gater og torg.

Krav til nye arbeidsformer og en markert økt interesse for miljømessig sunne bygninger har i de senere år gått hardt ut over kulturhistorisk og arkitektonisk verdifull skolebebyggelse.

Dette har vært en særlig grunn til å foreta en registrering og antikvarisk klassifisering av denne bebyggelsen som et middel til å finne hvilke bygninger og anlegg som bør prioriteres bevart.

I rapporten nedenfor omtales hver skole slik:

  1. På en førsteside med trondheimskartet er skolen markert med en liten ring for å vise omtrentlig beliggenhet.
  2. Påfølgende side viser et situasjonskart over skolens nærmiljø der selve skoleanlegget er markert med lysegrå farve og enkeltbygningene nummerert.
  3. Høyresiden i oppslaget er en tekstside med informasjon om skoleanlegget og en liten tabell med en oversikt over de enkelte skolebygningene. Her er også en verdiklassifisering

Nedlasting av rapporten (6 deler):

  1. Forord, Skolen og bygningene. Kort historikk
  2. Berg, Bispehaugen, Blussuvoll, Bratsberg, Breidablikk, Brundalen, Byåsen, Charlottenlund b, Charlottenlund u, Dalgård, Eberg
  3. Flatåsen (Furuhaugen), Hallset, Hoeggen, Huseby, Hårstad, Ila, Kalvskinnet, Kattem, Kolstad, Lade, Lilleby (Lademoen), Markaplassen 
  4. Nardo, Nidarvoll, Nyborg, Nypvang, Oksta, Ranheim, Romolslia, Rosenborg, Rosten, Rye, Saupstad, Selsbakk, Singsaker, Sjetne, Solbakken
  5. Spongdal, Stabbursmoen, Stavset, Steindal, Strindheim, Sunnland, Sverresborg, Tonstad, Ugla, Utleira, Vikåsen, Åsheim b, Åsheim u, Åsvang, Åsveien 
  6. Litteratur, Skoleoversikt

Byantikvaren utga rapporten i 2003.

Skolerapport fra 1926:

"TRONDHJEMS FOLKESKOLE, skolens bygninger 1754-1926" av skoleinspektør Ole Konrad Ribsskog.

Byantikvaren