Her er en kort presentasjon av våre satsingsområder og de ulike prosjektene vi arbeider med.

Prinsipper for IT-støtte til saksbehandling

Prinsippene skal fungere som støtte og retningslinjer for arbeid med IT-støtte for saksbehandling i Trondheim kommune. De skal bidra til at IT-løsningene etterlever gjeldende lov- og regelverk samt understøtter god forvaltningsskikk.

Arkivarkitekturprinsipper for Trondheim kommune

I det følgende er beskrevet Trondheim kommunes felles prinsipper for arkivering av informasjon fra IT-løsninger. Prinsippene skal bidra til at all digitalt skapt informasjon Trondheim Kommune skal vurderes og behandles rett i henhold til krav i Arkivlova, Offentleglova, Forvaltningslova og andre lover og legge til rette for effektivisering samt legge til rette for innbyggernes tilgang til egen informasjon

Fagsystemer og arkivering

Alle fagsystemer skal være kartlagt for å vurdere arkiverings- og registreringsplikt. Det er derfor utarbeidet et kartleggingsskjema for eksisterende fagsystemer. Det er også utarbeidet en sjekkliste til bruk ved anskaffelse av nye fagsystemer for å bidra til at arkiverings- og registreringsplikten overholdes når systemet taes i bruk.

"Vi skiller oss!" hilsen Sak og Arkiv

Arbeidet med å etablere ny arkivarkitektur er i gang, og skal være ferdigstilt i høst. Arkivarkitekturen skal bygge på lovverket og på kommunens virksomhetsarkitektur. Den må understøttes av it- og sikkerhetsarkitekturen.

Et viktig prinsipp for kommunen er å skille sak fra arkiv. Men hvorfor? Og hva skjer så?

Dokumenthåndtering i Trondheim kommune

Det treårige prosjektet Bevare eller kaste? – Dokumenthåndtering i Trondheim kommune skal kartlegge og beskrive kommunale virksomheters ansvars- og funksjonsområder for så å vurdere hvordan dokumentasjonen skapt av virksomhetene skal håndteres. Les mer...

Deponering av fagsystemer og databaser

Når ulike fagsystemer avvikles står vi i fare for å miste arkivverdig informasjon som befinner seg i disse systemene. Les mer...

Fullelektronisk arkiv

Vi har igangsatt et prosjekt for å gjøre alle enheter fullelektroniske i saksbehandlingen. Les mer...

Prosjekt 2012

Kommunens historie var usystematisk satt vekk på loft og i kjellerere rundt omkring i byen. Vi har hentet det inn til Dora, nå gjenstår ordningen. Les mer...

SvarUt

SvarUt løsningen er første steget for å få til full digital kommunikasjon med dem som henvender seg til kommunen.... Les mer...

 

Trondheim byarkiv