Bydelsprosjektet Moholt 50|50 vinner årets byggeskikkpris

Trondheim kommunes byggeskikkpris 2017 går til bydelsprosjektet Moholt 50|50, representert ved MDH arkitekter og tiltakshaver Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT). Hedrende omtale går administrasjonsbygget til Risvollan borettslag ved Pir II AS og tiltakshaver Risvollan borettslag.

Prisene ble delt ut under en tilstelning på rådhuset fredag, og det var juryleder og varaordfører Hilde Opoku som delte ut prisene.

Hovedprisen:

bilde av hovedvinner fra utdelingen
fv: Sigbjørn Willemsen, Dagfinn Sagen og Minna Riska fra MDH Arkitekter, Marit Sve, Anne Lilienthal og Lisbeth G. Aspås fra Studentsamskipnaden (SiT) og varaordfører og juryleder Hilde Opoku.

bilde fra området

Byggeskikkprisen går til  et prosjekt som har endret en hel bydel gjennom å gjøre den mer tilgjengelig og mer attraktiv. Byggherrene får blant annet ros for modige valg, spesielt materialbruk. Bydelsprosjektet på Moholt med fem boligblokker og en barnehage er Europas største massivtreprosjekt. Juryen legger også vekt på at det nye bygningsmiljøet i tre passer godt sammen med resten av studentbyen og det eksisterende bygningsmiljøet i tegl.  

Hedrende omtale:

prisvinnere hedrende omtale
fv Inger Johanne Rushfeldt, Ola Hoem og Bodil Aalberg fra Pir ll, Laila Pedersen og HenrietteH. Kvam fra Risvollan borettslag, og varaordfører og juryleder Hilde Opoku.

bilde av bygget

Administrasjonsbygget til Risvollan borettslag får hedrende omtale. Dette borettslaget er Norges største med 1113 leiligheter og 13 fast ansatte medarbeidere. I tillegg til administrasjonen inneholder bygget verksted- og vedlikeholdsfunksjoner. Det er også et flerbrukshus og samlingspunkt for beboerne på Risvollan. Juryen mener bygget fungerer godt i bomiljøet.

Begge prosjektene har gitt noe ekstra til nærområdet sitt og byen, mener juryen.
Les hele juryens begrunnelse

Nyheter og kunngjøringer