Kontaktinfo
Telefon
72548900
Adresse
Churchills veg 20
Epost
charllund-bskole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart
  • Nullmobbing

    Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nettsider hvor du kan finne informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettighet
  • Foreldrepulsen

    Her finner du oppdaterte artikler beregnet på foreldre og foresatte. Nye artikler hver uke.

Informasjon fra skolen

Førskoledager, mandag, 29.5. og tirsdag, 30.5.

Vi ønsker skolestarterne hjertelig velkommen til en av førskoledagene, enten mandag 29.5. eller tirsdag, 30.5. Dere mottar post fra skolen i løp av de kommende dager med beskjed om hvilken dag. 

Les mer om førskoledagene her.

Informasjon fra Kulturskolen

Viser trondheim kommunes og kulturskolens logo

Trondheim kommunale kulturskole har et rikt kulturtilbud. Her kan du få opplæring i mye spennende. I denne filen under kan du se hvilken undervisning som finnes i nærheten av deg. 

Nytt tilbud til alle foreldre
 
Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.
Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.Nullmobbing2

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet nettsider hvor du kan finne informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Skøyteskole med Trondhjem Skøyteklubb
Tilbud til elever på 1.-4. trinn, for mer informasjon se her


Elevpermisjon utover 5 dager
Søknad om permisjon utover 5 sammenhengende dager skal foregå digitalt. Søknadskjema finner du nederst på siden under fanen «skolen vår».
Hvis mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen. Har det gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og søker ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt(e) e-postadresse(r) når skolen har mottatt søknaden.
Elevpermisjoner inntil 5 dager søkes direkte til kontaktlærer via meldeboka.

 

 

 Ny dagsrytme i skoleåret 2016/17

Dagsrytem2

 

Charlottenlund barneskole