Informasjon om meldeplikt for helsepersonell i privat virksomhet.

(dd.mm.åå)
Politiattest er påkrevd for helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshenning jf. helsepersonelloven § 20a. Dersom dette er melding om ny åpning, overtagelse eller inntreden i privat virksomhet, skal politiattest sendes til kommunelegen.
Pasientgrupper, praksisstørrelse, behandlingstilbud, egenbetaling etc.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid