Aktivitet / mediesamling 2016 2015 2014 
       
Antall besøkende totalt (alle avdelinger)   935.917   991.749  962.774**
       
Antall utlån totalt (alle avdelinger) 1.043.125 1.064.891  1.016.659
       
Antall innbyggere i kommunen (pr 1. 1. statistikkåret)   187.353   184.960   182.035
       
Utlån pr innbygger       5,56         5,76        5,58
       
Ansatte (antall årsverk)     53,63*         48,2        48,2
       
Utlån pr årsverk    19.454      22.093     21.092
       
Bibliotekets totale samling (antall eksemplarer)  462.989    461.346   462.636  
       
Nye bøker o.a. medier (antall eksemplarer)    37.750      28.691     39.037

 

*  Åpning av ny filial, Kulturturtribunen på Ranheim, i 2016.
** Moholt bibliotek hadde stengt i fire måneder i 2014.


Trondheim folkebibliotek har i tillegg til hovedbiblioteket seks avdelinger plassert i de enkelte bydelene; Byåsen, Heimdal, Moholt, RanheimRisvollan og Saupstad. Lokalene ligger bl.a. i videregående skole, kjøpesenter og offentlige servicebygg. Biblioteket har også en avdeling i Trondheim fengsel.


Avdelingene er åpne mellom 40 og 47 timer pr uke. I tillegg har tre bydelsbibliotek nå meråpent, dvs. at det er mulig å bruke biblioteket også utenom normal åpningstid. Les mer om meråpent.


For mer informasjon, kontakt Trondheim folkebibliotek på epost post@tfb.no .

 

Studenter på vei inn i biblioteket