Et klassebesøk vil omfatte:

Pil Generell orientering om bibliotekets mange tilbud.

Pil Omvisning på voksenavdelinga med særlig vekt på de delene av samlinga som kan være aktuelle i skolesammenheng.

Pil Det bør i tillegg settes av tid så elevene får utforske biblioteket på egen hånd i etterkant av omvisningen.


Har du spørsmål eller ønsker å besøke biblioteket med klassen din, ta kontakt med:

Avdelingsleder Lilly Marie Storslett
tlf 72 54 75 36
E-post

Eventuelt voksenavdelinga på
tlf 72 54 75 40

Lesesett
Vi minner også om at Sør-Trøndelag fylkesbibliotek låner ut lesesett til videregående skoler i fylket.


Særemne og skoleoppgaver

Pil For særemnetips se "Tema: særemne"
 
Pil Nord-sør biblioteket i Stavanger formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. Biblioteket svarer på spørsmål fra hele landet. Her finner du aktuelle spørsmål med svar, feks "Hva er IS?".