Voksenavdeling ved avdelingsleder Lilly Marie Storslett

Hva finnes hvor?

Voksenavdelingas samlinger er spredt over alle 3. etasjene på hovedbiblioteket:

Pil 1. etasje
 | Tegneserier |


Pil 2. etasje
Faglitteratur og skjønnlitteratur på norsk og andre språk
Aviser | Filmer | Lydbøker | Reisebibliotek | Språkkurs | Tidsskrift |

Avdeling for kunst- og handverkslitteratur
Egen hylle for Trønderforfattere.
"Trondheimsrom" for studier av trondheimslitteratur og Peter Egge samling
PCer med internett
Egen PC for avisdatabasen Library PressDisplay.
Leseplasser
Veiledningskranke


Pil 3. etasje
Trondheimslitteratur
Faglitteratur innen historie, geografi, slektsgransking, juss og IT.
Offentlige dokumenter:  Reguleringssaker i Trondheim, sakspapirer for Fylkestinget.
Lesesal, grupperom, sjakkbord og 14 PCer med internett
Rom for lesing av mikrofilm (eldre Trondheimsaviser).

Mye av den eldre litteraturen er plassert i på "fjernlager" i kjelleren. Vi henter på forespørsel!

 

Voksenavdeling aviser