Etablering av ikke-kommunale barnehager

I forbindelse med målet om full barnehagedekning innen utgangen av 2006, ble det i juni 2005 lansert en opptrappet tiltaksplan for utbyggingen.

Kommunen benytter relativt store ressurser på å bistå private aktører, men kommunen har ikke nok tomter til å bistå alle henvendelser. I lys av den omfattende innsatsen som nå foregår, prioriteres derfor følgende private søknader og henvendelser om utbygging og godkjenninger:

  • Søknader som kommer fra eksisterende private barnehager om å opprettholde og eventuelt utvide antall plasser.
  • Søknader fra private aktører som inneholder konkrete og egnede forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage.

Kommunen anbefaler at du har gjort deg kjent med planlagte barnehageprosjekter i området du ønsker å starte barnehage i, samt ha en foreløpig plan knyttet til eierform, driftsform, antall barn og bemanning, før du tar kontakt.

Husbanken gir lån til barnehager. På husbanken.no finner du informasjon om hvordan man utformer og etablerer en barnehage. Der finner du også en oversikt over det viktigste rammeverket.

1barnogskole Barnehage