Godkjenning av barnehager

Fagenhet oppvekst og utdanning har ansvaret for godkjenning av barnehager i Trondheim kommune. 
 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager.
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager.
 • Vi behandler søknader om godkjenning.

Selve godkjenningen involverer flere etater med ulikt lovverk:

  Lovverk og ansvarlig etat

 • Barnehageloven                              Fagenhet oppvekst og utdanning
 • Plan- og bygningsloven                      Byggesakskontoret
 • Lov om folkehelsearbeid med
  forskrift om miljørettet helsevern i
  barnehager og skoler                          Miljøenheten
 •  Lov om tilsyn med næringsmidler     Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven                               Arbeidstilsynet

 Miljøenhetens nettside: Barns miljø i barnehager og skoler

Veileder: Godkjenning av barnehager

Kontaktpersoner på Fagenhet oppvekst og utdanning:
Per Arne Pedersen, 952 63 509

fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

1barnogskole Barnehage