Leke- og oppholdsareal

Trondheim kommune har gjennomført et omfattende arbeid med å fastsette leke- og oppholdsarealet (loa) i alle kommunale og private barnehager. 
Det er utarbeidet tegninger med romoversikt for hver enkelt barnehage i fagprogrammet Jonathan.

Kommunen forholder seg til barnehagelovens veiledende arealnorm.

Netto leke- og oppholdsareal inne:

  • 4,0 m2 pr. barn over tre år,
  • 5,3 mpr. barn under tre år

Lekearealet ute skal være om lag seks ganger større enn leke- og oppholdsarealet inne.

Ved rehabilitering eller ombygging av barnehagene skal dette meldes til Fagenhet oppvekst og utdanning, som sammen med Trondheim eiendom vil foreta en ny vurdering av leke- og oppholdsarealet og oppdatere tegningene.

 

For mer informasjon kontakt Fagenhet for oppvekst og utdanning

Telefon 72 54 25 10           

fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

1barnogskole Barnehage