Dramatisering   Improvisasjon   Rollespill   Stemmebruk   Koreografi


Teater

Teaterbilde

Valg i søknadsskjema: Teater

Alder: 6 - 20 år

Undervisningssteder: Bispehaugen skole, Byåsen skole og Singsaker skole

Merk i søknaden om eleven har tidligere teatererfaring

ikon kultur Kulturskolen