Elevarbeid

Visuell kunst i Heimdalsområdet

Kulturskolen, avd. visuell kunst startet opp på Saupstadskole 
for elever  fra 3 - 6 trinn og fra 5 - 8 trinn, delt i to grupper.


Velkommen som søker: www.trondheim.kommune/kulturskolen 

Bildearkiv

Valg i søknadsskjema: Visuelle kunstfag

Alder: 7 – 20 år.

Undervisningslokaler: Gregus gate 7 (Lademoen), Byåsen skole - F-bygget, Bispehaugen skole og Saupstad skole

 

ikon kultur Kulturskolen