• Telefon 72 54 88 00
• E-post: tkk.postmottak@ou.trondheim.kommune.no
• Facebook: https://www.facebook.com/trondheim.kommunale.kulturskole


Rektor

Avdelingsledere musikk:

Avdelingsleder visuell kunst:

Avdelingsleder scenekunst (teater, sirkus og dans):

Den kulturelle skolesekken:

Merkantile tjenester:


Besøksadresse:

  • Olavskvartalet, Olav Tryggvasonsgt. 2

Åpningstider:

  • Alle skoledager man – fre. 08:00 til 19:00
  • Øvrige arbeidsdager 08:00 – 15:30

ikon kultur Kulturskolen