Korte kurs er tilbud som er tidsavgrenset. Dette i motsetning til en elevplass som varer til eleven selv sier opp plassen eller fyller 20 år.

Prisen varierer. Les mer på den enkelte side

Våre kurstilbud:

ikon kultur Kulturskolen