Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

ikon kultur Kulturskolen