Alle utmeldinger, untatt i forbindelse med reregistrering på våren, skal skje via valget "Utmelding" i SpeedAdmin eller skriftlig/epost til kulturskolen; tkk.postmottak@trondheim.kommune.no

Elever som ikke reregistrerer seg, betraktes som utmeldt. 

  • 10 august: utmeldingsfrist for høstsemesteret
  • 10. desember: utmeldingsfrist for vårsemesteret

NB! Blir ikke fristen for utmelding overholdt, må skolepengene betales for påfølgende semester.

I arbeidet med å bli en bedre kulturskole, ser vi gjerne at dere om mulig oppgir årsaken til at eleven ønsker å slutte.

Dere vil motta en skriftlig bekreftelse på forholdet.

ikon kultur Kulturskolen