Syklister

Trondheim kommune har som mål å bli Norges beste sykkelby. En sykkelby er en god by.

sykkel og Gamle bybroTrondheim vokser. Byen prioriterer miljøvennlig transport både av hensyn til bymiljø, klima og for å unngå at bilkøer stopper all trafikk.

Sykkel er et satsingsområde. Gjennom Miljøpakken er det satt av 1,5 milliarder kroner fram til 2025 for å bygge ut gode sykkelanlegg. Vedlikeholdet skal også bedres.

En sykkelstrategi vedtatt i 2014 har som mål å doble sykkelandelen (den andelen av alle reiser som skjer med sykkel) fra 7,5 prosent i 2009/2010 til 15 prosent i 2025. Det tilsvarer en økning i daglige turer fra 40 000 til 100 000.

Manuelle tellinger på bruene viser en kraftig økning i sykling til og fra Midtbyen i perioden 2010 til 2014.

Her finner du:

Sykkelstrategi for Trondheim.

Nettstedet Sykkelbyen Trondheim

Bysykkelordningen i Trondheim

Informasjon om Trampe

Sykkelkart for Trondheim (bilde)

Mer informasjon kan du finne hos www.miljopakken.no

Trondheim kommune og Miljøpakken samarbeider med syklistene i Trondheim.

9veiogvann Veg