IKT i trondheimsskolen

Prosjektet IKT i trondheimsskolen arbeider med konkrete tiltak for å heve den digitale kompetansen. I strategien inngår både utstyr, verktøy og kompetanseutvikling.
Vi har som mål at skolene skal utvikle en god digital praksis gjennom å jobbe mest mulig nettbasert, når det er hensiktsmessig. Gjennom å tilby trygge, kvalitetsikrede og reklamefrie løsninger til elever og lærere i Trondheim kommune, legges det til rette for mer praktisk, variert og IKT-basert læring. Den helhetlige og systematiske satsingen på IKT i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale ferdigheter, og til å utjevne digitale skiller mellom klasser og skoler. Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanverket, men må ses i sammenheng med øvrige ferdigheter som lesing, skriving, regning og å uttrykke seg muntlig. En viktig strategi er derfor å legge til rette for å jobbe digitalt i ulike fag, på fagenes egne premisser.

Les mer

Viktige tiltak som påvirker elever og foresatte i trondheimsskolen er:

Google Apps for Education (GAFE)

Trondheim kommune har valgt Google Apps for Education (GAFE) som leverandør av skyløsning av kontorpakke. Det betyr at dokumenter, regneark, presentasjoner med mer nå er fullt ut skybasert og elevene kan logge seg på alle typer utstyr for å jobbe med dette. Skyløsningen gjør det enkelt for elevene å jobbe med de samme dokumentene hjemme og på skolen, og i tillegg kunne dele dette med andre elever eller lærere.

Les mer

Chromebooks

Trondheim kommune har valgt Chromebooks (bærbare PCer) og Chromebox (stasjonære PCer) som digitalt utstyr i skolen. Dette utstyret skal erstatte nåværende løsning med WindowsPC-er. Dette er maskiner med Google sitt operativsystem (ChromeOS). Skolens digitale utstyr kan også suppleres med nettbrett som fungerer godt sammen med skyløsningen GAFE, og dette kan være iPads eller Andriod nettbrett. Målet med anskaffelse av nytt digitalt utstyr er at elevene skal komme hurtigst mulig i gang med lærearbeidet. 

iktplan.no

trondheim.iktplan.no er vår veiviser for øving og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Planen er basert på iktplan.no som er utviklet av Senter for IKT i utdanningen, og kvalitetsikret mot Kunnskapsløftet og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Trondheim.iktplan.no spesialtilpasses til de digitale verktøyene og den pedagogiske programvaren som benyttes i trondheimsskolen. Opplæringsvideoer og eksempler får dermed en lokal og trøndersk vri. Trondheim kommune har inngått samarbeidsavtale med Senter for IKT i utdanningen for å implementere planen i alle skolen innen 2019. Digital dømmekraft og nettvett er særskilte satsningsområder.

Læringsplattform

IST Læring og Google Classroom utgjør kommunens læringsplattform. Læringsplattform er et verktøy mellom lærer og elev, men foresatte får tilgang til å se  vurderinger for sitt barn. 

IST Læring og Google Classroom innføres i trondheimsskolen i løpet av høsten 2016

Les mer

Digital meldebok

Trondheim kommune har lansert en ny, digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte i Trondheim kommune. Meldeboka brukes både til fravær og beskjeder. 

 Les mer

1barnogskole Skole