Kommunaldirektør for byutvikling

Einar Aassved HansenKommunaldirektør for byutvikling er
Einar Aassved Hansen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 93 05 86 85
Forkontor: 72 54 61 20
Telefaks: 72 54 75 72
E-post: einar-aassved.hansen@trondheim.kommune.no 

Kommunikasjonsrådgiver Turid Helle tlf.: 92482321

Bærekraftig byvekst

Trondheim har de siste årene opplevd en betydelig innbyggervekst. Dette er først og fremst uttrykk for at byen, og spesielt næringslivet, blomstrer.

Byveksten er en både villet og ønsket utvikling, men sammen med økende klimautfordringene stiller det krav til byens videre utvikling og hvilke valg vi tar på kort og på lang sikt. En bærekraftig byvekst må først og fremst være basert på en fortettingsstrategi hvor målet er mindre energibruk og vesentlig lavere utslipp av klimagasser.

Kommunaldirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

  • miljø-, energi- og klimaspørsmål
  • strategisk eierskap og samarbeid med næringsaktører om utvikling av områder
  • arealplanlegging, reguleringsplaner og byggesaksbehandling
  • utbygging og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer
  • utvikling og drift av kommunale veger, vannforsyning, avløp og grøntområder
  • kart, oppmåling og vedlikehold av eiendomsregister

Du finner mer om oss og våre arbeidsfelt under hver av de 9 enhetene. Det arbeider rundt 1200 personer innen byutviklingsområdet.

 

Byutvikling