Arealplaner skal kunngjøres på ulike stadier i planprosessen. Trondheim kommune kunngjør arealplaner med annonse i Adresseavisen og på internett under følgende adresser:

Følger du lenkene over, vil du finne oversikt over hvilke arealplaner hvor merknadsfristen ennå ikke er utløpt.

Ønsker du å delta i planprosessen, finner du mer informasjon om dette under punktet:

Ønsker du å finne ut hvilke arealplaner som gjelder på et bestemt sted eller planforslag som er til behandling der, finner du mer informasjon om dette under punktet:

Ønsker du å følge med, er det mulig å se inngående og utgående dokumenter på plan- og byggesaker og postlista generelt for kommunen på følgende adresser: