Som alle bransjer er også VA-bransjen avhengig av at det utdannes nye som kan videreføre det gode grunnlaget som er lagt i dagens infrastruktur. De siste årene har det vært færre som velger VA-faglig utdannelse. Samtidig har det vært et frafall fra de eldre i rekkene. Gapet mellom de som går ut og de som kommer inn blir større. Dette vil medføre en etterspurt kompetanse og sterk konkurranse om de personene som har litt eller mange VA-fag.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og uten rent vann stopper samfunnet. Vi håper DU vil være med og bidra til at vi fremdeles har godt vann i springen og kan bade i rene elver. Så hvordan kan du det? Flere av våre utdanningsinstitusjoner tilbyr VA-fag, enten som ren miljø linje eller som en del av byggfaget. På nettsiden vannkunnskap.no kan du se hvilke muligheter for faglige kombinasjoner og studiesteder du kan velge mellom.

Trondheim kommune har ansvar for å levere trygt og godt drikkvann og ta hånd om avløpsvann for å beskytte både nærmiljø og fjord. Vi regner oss for å være en stor næringsmiddel- og miljøbedrift. Hos oss er fagarbeidere,  ingeniører, økonomer, og mange andre fagdisipliner representert.

Jobber du hos oss vil du få en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver. I denne filmen kan du se noen av mulighetene. Flere av våre medarbeidere deltar i internasjonale prosjekter og det er et utstrakt samarbeid med andre aktører innen bransjen.

Trondheim bydrift