Miljøpakken for transport i Trondheim kommune skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Gjennom en rekke tiltak er målet klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy.

Gå direkte til Miljøpakkens hjemmeside.

7planer Areal- og transportplaner