Ill.foto til transport

Trondheim satser hardt på enda mer sykling og gange. En sykkelstrategi med ambisiøse mål ble vedtatt i 2014. Målet er å øke antall daglige sykkelturer til 100 000 innen 2025. Miljøpakken opprettet i 2013 ei egen gruppe for mer gåing.

På disse undersidene kan du lese mer om trafikk og reisevaner:

7planer Areal- og transportplaner