Kontaktinfo
Telefon
72542500
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kart.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Se bunnmenyene for en oversikt over våre tjenester

Serviceerklæring

Vi er opptatt av deg som kunde, og ønsker at du i møte med oss skal kunne forvente:

  • å få kontakt med kontoret innenfor åpningstiden, kl. 08:00 - 15:30
  • å få svar umiddelbart ved henvendelse til postmottaket, og at henvendelsen blir ytterligere fulgt opp innen 1 uke 
  • å bli møtt med respekt og bli behandlet på en profesjonell måte 
  • å finne oppdatert og lett tilgjengelig informasjon i kartet og på nettsidene våre 
  • å få god informasjon og forståelig veiledning 
  • at vår oppgaveløsing preges av høy kompetanse og faglighet, integritet, effektivitet, kvalitet, åpenhet og positivitet

Vi er opptatt av å yte deg som kunde god service, og vil gjerne ha tilbakemelding om hva du mener vi kan gjøre for å bli bedre.

Ansatte

Kart- og oppmålingskontoret