Kulturenheten v/KUBA - Kultur for barn tilrettelegger kultur- og fritidsaktiviteter gjennom bestilling fra Barne- og familietjenesten forvaltning.

Hvem kan søke?

Alle som har barn/unge med nedsatt funksjonsevne, eller av andre grunner har behov for tilrettelegging i fritiden, kan søke om tilrettelagt fritid/støttekontakt.
Søknaden sendes til Barne- og familietjenesten i den bydelen barnet bor. Hvis søknaden innvilges får man et tilbud fra Kulturenheten.

Søknadsskjema

Les Helsedirektoratets brosjyre "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?"

Slik jobber vi

Vi jobber ut fra at alle skal ha kultur- og fritidsaktiviteter etter egne ønsker og behov. Vi foretar en kartlegging av ønsker og interesser for aktivitet og behov for bistand. Kulturenheten har bred oversikt over kultur- og fritidsaktiviteter som passer for barn og unge med bistandsbehov, og vi som jobber her har lang erfaring fra arbeid med tilrettelegging og bistand i kultur- og fritidsaktiviteter.

Vi kan tilby

  • støttekontakt for de som har fått vedtak om det
  • deltagelse i tilrettelagte aktiviteter
  • deltagelse i ordinære lag og organisasjoner
  • informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner
  • kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte
  • opplæring/veiledning av støttekontakter og fritidsassistenter

Oversikt over tilrettelagte og åpne tilbud for barn/unge

Tilrettelagte aktiviteter for barn/unge under 18 år i regi av Kulturenheten.

Aktiviteter for barn/unge under 18 år i regi av andre.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevisordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud.

ikon kultur Kultur, kunst og fritid