Kontaktinfo
Telefon
72540895
Adresse
Erling Skakkes gate 40A
Epost
ergoterapitj.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

 Vi gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter. I samarbeid med deg ser vi på  muligheter for å trene opp ferdigheter, tilpasse boligen, situasjonen og hjelpemidler for å mestre dagliglivet.

Våre medarbeidere kan komme hjem til deg eller møte deg der du har behov for tilrettelegging. Du kan også møte i våre lokaler.

Tjenestene våre finner du nederst på siden

Tjenestene våre er gratis med unntak av enkelte kurstilbud.

Kontakt  oss direkte  Kontaktinformasjon 

eller via Helse- og velferdskontor eller  Barn- og familietjenesten i din bydel

Henvisningsskjema ergoterapi barn og unge

Gi oss gjerne tilbakemeldinger ergoterapitj.postmottak@trondheim.kommune.no

Enhet for ergoterapitjeneste