Kontaktinfo
Telefon
72548470
Adresse
Tinghusplassen 3
Epost
rustjenester.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart
Enhet for rustjenester gir tjenester til personer med alvorlig rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Vi er en kompetanseenhet med nasjonal kompetanse innen overdosearbeid og kvinner og rus. Vi har ulike botiltak, Lavterskel – tiltak og eget kvinnetilbud. Du kan lese mer om våre tiltak ved å klikke på linkene nederst på siden.

Vi er opptatt av å yte tjenester etter en høy faglig standard i tråd med nasjonale og kommunale føringer og gjeldende lovverk. De ansatte er dedikerte og ønsker å hjelpe sine brukere etter beste evne. Mange av våre ansatte er høyt skolerte og de fleste har lang erfaring innen både rus, psykiatri og somatikk. Vi ønsker å utvikle oss i takt med resten av samfunnet, og har derfor et høyt fokus på fagutvikling som kan hjelpe oss med å gjøre hverdagen bedre for våre brukere.

 

Munken august 2014:

Enhet for rustjenester