Organisasjon

Organisasjon er ett av seks virksomhetsområder i Trondheim kommune

Trondheim kommune er en meget stor arbeidsplass med ca. 13 000 ansatte og alle byens innbyggere som tjenestemottakere. Det kreves derfor et velsmurt maskineri for å administrere selve organisasjonen Trondheim kommune.

 

Illustrasjon: Interne tjenester
Medarbeiderne i kommunaldirektørens stab og de interne tjenestene har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene.

Organisasjon