Kommunaldirektør for økonomi og finans

Kommunaldirektør for finansforvaltning Olaf LøbergKommunaldirektør for økonomi og finans er Olaf Løberg.

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 908 83 099
Forkontor: 72 54 61 20
Telefaks:  72 54 75 72
E-post: olaf.loberg@trondheim.kommune.no

Kommunaldirektøren for økonomi og finans har ansvaret for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Rapportering
  • Økonomistyring
  • Lønn
  • Økonomioppfølging mot enhetene
  • Regnskap
  • Innkjøp
  • Skatteinnkreving, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll
  • Finansforvaltning (likviditetsstyring, lån og plassering av langsiktige finansielle midler (Trondheim kommunes kraftfond))

Økonomi og finans