Kontaktinfo
Telefon
90953418
Adresse
Tinghusplassen 3
Epost
botiltakpsykisk.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Vi gir tjenester innenfor psykiske lidelser og rus/psykiatri

  • Sosialt fellesskap i fellesarealene
  • Tett oppfølging i dagliglivets aktiviteter
  • Miljøarbeid – vi bidrar til å skape et trygt miljø som fremmer trivsel.
  • Hjelp til å opprettholde kontakt med familie/nettverk.
  • Utvidet aktivitetstilbud på dagtid.
  • Veiledning, motivering eller evt hjelp til de fleste typer praktiske gjøremål
  • Samtale, veiledning og støtte
  • Hjelp til strukturering av hverdagen
  • Koordinering av brukers tjenestetilbud
  • Miljøterapeutisk arbeid

Botiltak og treffsted for psykisk helse