Flyktningehelsetjenesten er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og innvandrere, enslige mindreårige og familiegjenforente med flyktningebakgrunn som kommer til Trondheim, og asylanter uten asyl som oppholder seg i Trondheim kommune.

Det er laget en nasjonal veileder til kommunene for dette arbeidet.Familiegjenforening hefte
Det er også laget et veiledningshefte om familiegjenforening.

Flyktningehelseteamet (FHT) består av helsesekretærer, leger, helsesøstre, jordmor, fysioterapeut, psykiatriske sykepleiere, ergoterapeut. 

 15.08.2016 ble det opprettet et helsekontor til på Rosten.

Sentralbordet er betjent mellom 08.30- 11.30 og mellom 12.30 og 15.

Pasienter vil få beskjed om hvor de skal møte i innkallingen.  

Vi tilbyr:

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Helseundersøkelse
  • Legeundersøkelse (obligatorisk for barn) / behandling
  • Fysioterapi
  • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier
  • Svangerskapsomsorg
  • Helsestasjon for asylsøkerbarn i førskolealder

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet ved FHT er gratis for hver enkelt pasient. FHT videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege. Alle som arbeider ved FHT er utdannet helsepersonell og er underlagt taushetsplikt. FHT legger stor vekt på at pasienten skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen. Vår filosofi ved FHT er å skape et godt miljø som gir tillit og trygghet. Har du behov for å komme i kontakt med oss, besøk oss gjerne!

helse Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjeneste