Bymarka

Bymarka er Trondheims-regionens mest populære utfartsområde. Bymarka ligger vest for Trondheim, har et variert turterreng fra tett skog til vakre myrområder og et ypperlig terreng for turgåere hele året.

Bymarka nås med bil, buss, trikk eller til fots.

Populære turmål i Bymarka er blant annet Elgsethytta, Grønnlia, Lavollen og Rønningen.

Hestsjøen, Lianvatnet, Haukvatnet og Kyvatnet er populære badeplasser som er fine turmål også utenom badesesongen. Alle badeplassene har benker og bord for rast og hvile.


Vis Bymarka i et større kart

Strindmarka

Strindmarka er Trondheims-regionens største utfartområde i areal, og ligger mellom Jonsvatnet og Nidelva. Estenstadmarka utgjør den nordlige delen av Strindmarka. Strindmarka består av kuperte skogsområder med store myrer.

Det er flere parkeringsplasser for turutfart i området. I tillegg er det enkel adkomst med buss eller til fots fra bolignære områder. 

Et av de mest populære turmålene i Strindmarka er Estenstadhytta.

Badeplasser i Strindmarka: Estenstaddammene


Vis Strindamarka i et større kart

 

Tur- og orienteringskart over markaområdene fås kjøpt fra orienteringsklubbene i Trondheim. Trondheimsregionens friluftsråd deler ut gratis turkart over markaområder i Trondheimsregionen.

ikon kultur Friluftsliv og park