Tolketjenesten er en kommunal enhet og kan kun oversette dokument for enheter i Trondheim kommune. Vi viser til internsidene våre for informasjon om pris til kommunale enheter.

Tolketjenesten