Forevis original, eller levér bekreftet kopi. Tolketjenesten bekrefter om oversettelsen er gjort på grunnlag av original, bekreftet kopi eller ubekreftet kopi. Skannet dokument eller faks regnes som ubekreftet kopi.

Levér i god tid. Ordinær leveringstid er innen fire (4) uker. Vi bestreber oss på å levere så raskt som mulig, men ved stor pågang – generelt eller på det aktulle språket – kan det ta noe mer tid.

Dokumenter må i regelen oversettes i sin helhet. Det er ikke mulig å trekke ut deler av et dokument for oversettelse, med unntak av standardtekster som følger offentlige papirer (f.eks. retningslinjer).

Ved oversettelse av brosjyrer og annet informasjonsmateriell er det viktig at vi får den endelige utgaven av teksten. Endringer underveis kan føre til forsinkelser og merkostnader. Har du spesielle ønsker og krav i forhold til layout, må dette formidles når oversettelsen bestilles. Husk at tekstmengden kan vokse ved oversetting til visse språk.

Dersom andre instanser og ikke kunden selv skal betale for oversettelsen, må en bekreftelse på dette følge dokumentet.

Ved innsending av dokumenter må det legges ved et følgebrev med opplysninger om hvilket språk dokumentet ønskes oversatt fra/til, navn (enhet og ansatt), telefonnummer og leveringsadresse/fakturaadresse. Dersom navn i dokumentet kan skrives på ulike måter, må du gjøre oppmerksom på hvilken skrivemåte som benyttes.

Dokumenter som skal brukes i utlandet, må ofte påføres notarial- og apostillestempel eller legaliseres ved Utenriksdepartementet/ambassade. Dette kan også gjelde oversettelsen av dokumentet. Du må selv ta ansvar for å sjekke ut om dokumentet må påføres notarial- og apostillestempel, og du må selv gjøre dette hos Notarius Publicus / Fylkesmannen. Slike tjenester er pålagt gebyrer. Du kan finne ut mer om legalisering her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/

 

Tolketjenesten