Lenker til Miljøpakkens og Miljøenhetens registreringer av, og arbeid med støystrategi for Trondheim kommune.

Her finner du Miljøpakkens støystrategi for Trondheim.

Handlingsplan mot støy.

Direkte lenke til Miljøenheten i Trondheim kommune.

7planer Areal- og transportplaner