Gi nøyaktige opplysninger om oppdraget:

  • språk og eventuell dialekt
  • tidspunkt og varighet (sett av nok tid, da samtale med tolk tar lengre tid)
  • sted (nøyaktig adresse, avdeling, etasje, inngang, o.l.)
  • navn på og fødselsdato for klient
  • navn på og telefonnummer for kontaktperson
  • kort om hva saken gjelder, slik at tolken kan møte forberedt

Tips:

  • Bestill tolk i god tid. På enkelte språk kan det være vanskelig å få tak i tolk. Ved møter der mange er involvert, kan det lønne seg å bestille tolk først.
  • Husk å sette av nok tid til samtalen. Det tar lengre tid å gjennomføre en samtale ved hjelp av tolk enn en vanlig samtale.

 

Tolketjenesten