Kontaktinfo
Telefon
72547460
Adresse
Strandveien 33
Epost
svartlamon-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Barnehagen ble etablert 01.08.2007 i de tidligere lokalene til Strandveien Auto. Dette er en glasspaviljong med stor takhøyde og mye lys fra høye vinduer, noe som gir god kontakt mellom inne og ute. Vi har store fellesarealer med atelier og avdeling for teknologi/naturvitenskap, kjøkken og torg.  Det er også egne "hus"/avdelinger til hver av de tre barnegruppene.  Disse "husene" grenser opp mot fellesarealene.

Atelieret i barnehagen ble ikke valgt med tanke på å se de visuelle språkene som separate disipliner som utelukkende konsentrerer seg om tradisjonelle aktiviteter som tegning, modellering og maling, men som et medium hvor det brygges broer og relasjoner mellom mange forskjellige erfaringer og språk.  Her ønsker man å skape en kultur som skaper sammenhenger, som videreførerer den sanselige helheten, som holder sammen de logiske og de følelsesrelaterte prosessene, på teknikk og uttrykk.

En viktig målsetting for Svartlamoen er at utviklingen skal bygge på bærekraft og økologiske prinsipper. Dette er fulgt opp i barnehageprosjektet gjennom bruk av tre som konstruksjonsmateriale og som visuelt element i det planlagte barnehagerommet, gjenbruk av bygningsmasse, flerbruk,  fleksible løsninger og brukermedvirkning.  Svartlamon barnehage skal oppfattes som et redskap som er dypt integrert med familiene og lokalmiljøet, - en institusjon som ser seg selv som en del av den sosiale strukturen og av barns bymessige og miljømessige levekår.

Indre veggoverflater i den nye barnehagen består av massiv-tre elementer, og en stor del av møbler og interiør er bygget i tre og som en integrert del av treveggene.

Viktige samarbeidspartnere for barnehagen er boligstiftelsen i området, kultur- og næringsstiftelsen og de aktørene og brukerne som har aktiviteter i Kultur- og næringsbygget.  I tillegg samarbeider barnehagen med de andre barnehagene i Reggionettverket i Trondheim, Det norske Reggio Emilia nettverket, Reggio Children og ReMidasenteret i Italia.

Svartlamon kunst- og kulturbarnehage og ReMida