VIVA - Copyright: Trondheim kommuneVikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA) produserer drikkevann til Trondheim og Malvik kommuner og er reservevannskilde til Melhus kommune.  

I Jonsvatnet blir vannet hentet  fra 50 m dyp, 7 m opp fra bunnen (se illustrasjon nederst). Dette sikrer jevn temperatur og minsker faren for forurensning. 

Vannet passerer først siler med maskeåpning 0,5 mm. Vannbehandlingen består videre av følgende trinn:Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg

  1. Tilsetting av karbondioksid
  2. Filtrering gjennom et 3,7 m tykt lag av marmorsand
  3. Desinfeksjon med natriumhypokloritt
  4. UV-desinfisering

Behandlingen gjør at vannets tærende og ødeleggende virkning på rørmaterialene er redusert til et minimum, samtidig som bakterier, virus og parasitter er drept eller uskadeliggjort. Det ferdig behandlede vannet gir god og stabil kvalitet helt fram til forbrukerne i henhold til drikkevannsforskriften. Se brosjyre.

 Vanninntak_Jonsvatnet
Illustrasjon: Vanninntak fra Jonsvatnet

Har du spørsmål om Vikelvdalen vannbehandlingssenter kan du ringe:

Vikelvdalen:          72 54 32 00
Trondheim bydrift: 72 54 63 50
Vakttelefon:           911 12 316

9veiogvann Vann og avløp