Kommunaldirektør for helse og velferd

Helge GaråsenKommunaldirektør for helse og velferd er Helge Garåsen.

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 911 12 656
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Telefaks: 72 54 75 72
E-post: helge.garasen@trondheim.kommune.no

Kommunaldirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

  • Hjemmetjenester
  • Sykehjemstjenester
  • Helsetjenester, herunder fysioterapi-, ergoterapi-, psykiatrisk sykepleietjeneste, svangerskapsomsorg hos fastlege og legetjeneste
  • Rusomsorg
  • Rehabiliteringstjenester
  • Sosiale tjenester for personer over 18 år
  • Voksenopplæring
  • Dagsentra for funksjonshemmede
  • Kommunal administrering av statlig bostøtte og boliglån

Helse og velferd