Tolking i forbindelse med kontakt mellom enheter i Trondheim kommune og minoritets-språklige innbyggere bosatt i kommunen, dekkes over Tolketjenestens budsjett og utføres derfor i regelen gratis. Oppdraget bestilles av den aktuelle enheten.

For andre kommuner, fylkeskommunale og statlige instanser, privatpersoner og bedrifter, gjelder prisene nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at det tillegges 25 % merverdiavgift. Unntak er oppdrag som utføres i forbindelse med helse- og undervisningstjenester, samt sosiale tjenester forutsatt at kommunen har fattet vedtak om dette (må opplyses).

Alle priser er oppgitt uten mva.:

Frammøtetolking innenfor Trondheim kommune:

Kr 910,- for første time, deretter kr 455,- for hver påbegynte halvtime. Ingen tillegg for reisetid eller reiseutgifter. 

Frammøtetolking utenfor Trondheim kommune:

Kr 910,- for første time, deretter kr 455,- for hver påbegynte halvtime. Reisetid faktureres med kr 300,- per time. Faktiske reiseutgifter kommer i tillegg. 

Telefontolking:

Kr 910,- for første time, deretter kr 455,- for hver påbegynte halvtime. 

Tillegg for ubekvem arbeidstid:

50 % tillegg for oppdrag etter kl. 17.00 på hverdager. 100 % tillegg for oppdrag etter kl. 21.00 på hverdager samt lørdag og søndag.

 

Gebyr ved avbestilling av tolkeoppdrag. Oppdrag av 1-4 timers varighet

Dersom avbestilling skjer mindre enn 24 timer før oppdraget skal utføres, faktureres bestilte timer etter gjeldende timesats. Oppdrag som avbestilles mer enn 24 timer før oppdragsstart, blir ikke fakturert.

Oppdrag av 5 timers varighet eller mer

Dersom avbestilling av oppdraget skjer mindre enn 1 uke før oppdraget skal utføres, faktureres bestilte timer etter gjeldende timesats. Oppdrag som avbestilles mer enn 1 uke før oppdragsstart, blir ikke fakturert.

Tolketjenesten