Bilde av Rita OttervikOrdfører 2015-2019

Mobil: 952 63 011
Telefaks: 72 54 77 72
E-post: ordforer.postmottak@trondheim.kommune.no

Fast medlem i bystyret 2015-2019
Fast medlem i formannskap/bygningsråd 2015-2019
Fast representant til fylkesmøtet i KS 2015-2019
Fast representant til Trøndelagsrådet 2015-2019, avviklet 01.11.2016
Fast representant til Trondheimsregionen - regionrådet 2015-2019
Fast medlem i Trondheim Havn IKS, representantskapet 2015-2019
Fast medlem i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, representantskapet 2015-2019
Varamedlem i Godtgjøringsutvalget 2015-2019
Fast representant til Midt-Norge 110-sentral, Representantskapet 2015-2019
Fast medlem i Kulturpriskomiten 2015-2019
Fast medlem i Frivillighetspriskomiten 2015-2019
Leder i Mangfoldspris - priskomite 2016-2019
Medlem i Internasjonalt utvalg 2016-2019
Juryleder i Trondheim kommunes byggeskikkpris 2016-2019
Leder i Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim

Adresse:
Trondheim kommune 
Rådhuset 
Munkegt. 1 
7004 Trondheim

Kontaktinformasjon, Arbeiderpartiet:

Trondheim Arbeiderparti, Olav Tryggvasonsgt. 5, 7011 Trondheim, Tlf. 73883380
Kontaktperson: Geir Waage, mobil 905 25 388

Trondheim Arbeiderparti 
Arbeiderpartiet
Styrevervregisteret

ikon Parti og politikere