Kommunalteknikk arbeider for å opprettholde eller forbedre tjenestetilbudet og den tekniske infrastrukturen overfor Trondheims befolkning. Det medfører at vi planlegger, utvikler og prøver å ivareta fellesskapets interesser.

drikkevannVidere betyr det at vi forvalter de ressurser som politikerne bevilger og inngår avtaler med våre samarbeidspartnere. Når alle planer foreligger fra oss, er det våre avtalepartnere som sørger for gjennomføring, drift og vedlikehold.

Vi arbeider med mange små og flere store prosjekt. Vi ønsker å presentere noen av våre større prosjekter.

9veiogvann Vann og avløp