Vannledningsnettet bygges ut for å gi vann til forbrukerne, samtidig som det også dimensjoneres for å gi vann til brannslukking.

VannledningsprosjektJevn forsyning sikres ved at ledningene bygges ut som et nett. Dette sikrer vann fra flere sider i tilfelle ledningsbrudd. Dimensjonene varierer fra de minste med 25 mm i diameter til de største med 1,2 m i diameter. Høydebasseng sikrer stabilt trykk, forsyner ved stort forbruk og er reserve ved brudd på rørnettet.

Hvert år repareres 200-300 lekkasjer på de kommunale ledningene. De fleste av disse skyldes lekkasjer på stål- og jernrør. Undersøkelser viser at den gjennomførte vannbehandling reduserer nedbrytingen av stål og jern med 40- 60 %, sement med 50 % og kopper med 70-80 %. Det oppnås derved økt levetid på rørnettet.

Det gjennomføres kontinuerlig kontroll med lekkasjer, noe som har ført til at vannbehovet til Trondheim er redusert fra 30 til 20 mill. m3 i løpet av 10 år. Dette har gunstig virkning på vannkvaliteten i Litlvannet og reduserer utgiftene til vannbehandling og pumping.

9veiogvann Vann og avløp